HiFi Audio HiFi Products SearchHiFi Manufacturer SearchHiFi Dealer SearchOpinionLinksAbout
audio

Audio Hi-Fi Equipment Manufacturer > Fountek Electronics Co.,LtdFountek Electronics Co.,Ltd - Headquarters
Manufacturer full nameFountek Electronics Co.,Ltd
Website 1http://www.fountek.net
Address#112 LuLi street,JiaXing,ZheJiang314001,China
Postal code/ZIP314001
CityJiaXing
Province/StateZheJiang
CountryChina
Telephone+86-573-83019220
Fax+86-573-83019221
Office e-mailevan.zhu@fountek.net
Technical support e-mailevan.zhu@fountek.net
Sales e-mailevan.zhu@fountek.net
ActivityAmplifiers
Speakers
Hi-Fi Accessories

Fountek Electronics Co.,Ltd's products in our database:

AMPLIFIERS:None
SPEAKERS:P3112 |  DM210 | 
HI-FI ACCESSORIES:None

 

Hi-Fi Equipment Manufacturer Search